Studio rejestracji dźwięku Estrada Studio jest wyjątkowym miejscem, które oferuje preferencyjne warunki korzystania. Estrada Studio jest projektem, który stanowi bezpośrednią kontynuację projektu pn. Studia Dźwięków Pogranicza, który został zainicjowany przez Estradę Rzeszowską. Do współpracy zapraszamy wszystkich artystów i producentów muzycznych, z przyjemnością spełnimy Wasze oczekiwania.

Ponadto, misją naszego studia nagraniowego jest m.in. stworzenie możliwości i ułatwienie dostępu młodym twórcom do przestrzeni i sprzętu, dzięki którym mogą zaistnieć w branży muzycznej. Szansę na to stwarza oferowana przez nas możliwość profesjonalnej rejestracji ich własnej twórczości. Początkujący twórcy, po spełnieniu określonych podpunktów zawartych w regulaminie Free30 mogą skorzystać z oferty nieodpłatnie.  

Regulamin dostępny jest tutaj: